Articles

PANEL ADVOCATS

Creació d’un Panel d’ Advocats per a l'Informe Anual de l’ Observatori

Per l’elaboració de l’informe anual sobre la qualitat de la Justícia, la CÀTEDRA UAB-CICAC: OBSERVATORI SOCIAL I ECONÒMIC DE LA JUSTÍCIA ha creat un Panel d’advocats, amb l’objectiu de comptar amb una font de dades primària que ens permeti obtenir dades pròpies sobre el funcionament i la qualitat de la justícia a Catalunya.

 

Què és un PANEL D’ADVOCATS?

L’avaluació de l’Administració de justícia des del punt de vista dels interessos dels ciutadans troba una primera dificultat en la disponibilitat de dades. Les fonts de dades facilitades pel Consejo General del Poder Judicial i pel Departament de Justícia de la Generalitat sovint fan referència als recursos disponibles i a l’activitat del sistema judicial, i només estan indirectament relacionades amb la qualitat i l’efectivitat de l’administració de justícia.

Per aquest motiu, estem impulsant una iniciativa pionera per generar dades originals sobre la qualitat i funcionament de l’Administració de Justícia a Catalunya. Aquestes dades les proveirà un Panel d’Advocats, composat per aproximadament 70 lletrats que, de forma trimestral, aportaran informació sobre la seva darrera experiència amb una sèrie d’actes judicials (com ara l’admissió a tràmit d’una demanda, els senyalaments, les sentències, o les demandes d’execució), fent especial èmfasi en la qualitat i la durada d’aquests actes.

Es pretén que el Panel sigui una font d’informació continua que es vagi consolidant any rere any i l’anàlisi d’aquesta informació s’integrarà en l’ Informe Anual sobre l’estat de l’Administració de justícia a Catalunya, incloent l’anàlisi de tendències temporals i de les diferències entre jurisdiccions, així com identificar oportunitats de millora.

 

La composició del PANEL D’ADVOCATS

La participació voluntària al panel es produirà per mitjà d’ invitació del CICAC i dels Col·legis d’Advocats de Catalunya. La mostra d’advocats participants es distribuirà per jurisdiccions i per territori, per tal de garantir-ne la major representativitat possible.


La prova pilot del PANEL D’ADVOCATS

L’Observatori va elaborar minuciosament un primer qüestionari per garantir la seva validesa i fiabilitat, i amb el mateix es va realitzar un assaig per detectar possibles problemes en lainterpretació de les preguntes, situacions no recollides en les opcions de resposta, o aspectes clau de la qualitat de l’Administració de Justícia que no es trobessin recollides en les preguntes.

Per això, el passat mes de març vam sol·licitar a un grup d’ advocats voluntaris, amb representació de les quatre jurisdiccions cobertes pel panel, que participessin en un assaig pilot del qüestionari amb l’objectiu d’ identificar eventuals problemes i oportunitats de millora abans de validar-ne la versió final.

Volem expressar el nostre agraïment als Advocats que de forma voluntària i generosa estan participant en el Panel. Estem convençuts que la seva col·laboració constitueix un valuós instrument per assolir el nostre objectiu de contribuir a la millora del servei públic de l’Administració de Justícia a Catalunya.