Notícies

La Càtedra UAB-CICAC “Observatori social i econòmic de la justícia” és un centre universitari creat mitjançant el Conveni de col·laboració signat el 22 de gener de 2015 entre el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 
L’Observatori té com a objectius la realització d’informes anuals sobre el funcionament de l’administració de justícia a Catalunya, l’anàlisi de l’impacte econòmic i social de les reformes legislatives, i l’estudi monogràfic sobre qüestions d’especial rellevància per a la prestació eficaç del servei públic de la justícia. Els resultats d’aquests treballs de recerca, fruit de la col·laboració entre acadèmics i professionals del dret, es publiquen i difonen, i es poden consultar en a aquesta web. També es presenten als diferents actors implicats en l’Administració de justícia, i són objecte de seminaris i jornades amb especialistes de diverses disciplines i operadors jurídics per tal de ser analitzats i debatuts.